Koululle tehdyt sisäilmatutkimukset

Työhyvinvointikoordinaattori ja työsuojelupäällikkö Vihdin kunnasta lähestyi meitä sähköpostilla:

Sain Vihdin kunnan kunnanjohtajalta pyynnön toimittaa teille sisäilmaryhmämme puolesta, kuvauksen sisäilmaryhmämme toiminnasta ja tiedot Kirkkonimen koulun tilanteesta.

Ohessa liitteenä raportit ja alla kuvausta sekä sisäilmaryhmän toiminnasta että Kirkkoniemen koulun sisäilmaprosessista.

Vihdin kunnan sisäilmaryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka käsittelee laajojen ja monitahoisten sisäilmaongelmien ratkaisuja. Sisäilmaryhmän tehtävänä on ongelmien maltillinen määrittely, toimenpide-ehdotusten laatiminen havaittujen terveyshaittojen korjaamiseksi, vuorovaikutteinen ja säännöllinen tiedottaminen ja seuranta. Työryhmään kuuluvat tilapalvelun, terveysvalvonnan, siivouspalvelun, työterveyshuollon ja työsuojelun edustus. Työryhmä kutsuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita kokouksiinsa ja kokouksissa on mukana aina käsittelyssä olevien kohteiden edustaja/esimies.

Kirkkonimen koulun sisäilma-asioita on selvitelty vuodesta 2012 lähtien. Sisäilmainsinöörit Oy on tehnyt vuonna 2012 ja 2013 sisäilmamittauksia (paine-erot, lämpötila, hiilidioksidi, teolliset mineraalikuidut), mikrobien ilma- pinta ja materiaalitutkimuksia sekä pölyisyysmittauksia. Lisäksi on tehty rakennuskatselmus rakennusteknisten ongelmien kartoittamiseksi. Tutkimustulosten ja kartoituksen perusteella annettujen suositusten mukaiset toimenpiteet on tehty kunnan Tilapalvelun valvonnassa. Sisäilman tilaa arvioitiin toimenpiteiden jälkeen TVOC seurantamittauksella kesällä 2014. Seurantamittaustulosten mukaan sisäilman laadussa ei ollut huomautettavaa. Myös työterveyshuolto ja työsuojelu ovat seuranneet tilannetta ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Sisäilmaryhmä käsitteli seurantamittauksen tulokset kokouksessaan elokuussa 2014 ja työryhmä päätti, että Kirkkoniemen sisäilma-asia on loppuun käsitelty ja se voidaan poistaa asialistalta seuraavassa kokouksessa.

Kunnanjohtaja lähestyi ajatustamme teetättää nyt syksyllä lisätutkimuksia näin:

Kirkkoniemen koulun osalta me emme pidä kyläläisten mahdollisesti tekemää sisäilmatutkimusta järkevänä. Mikäli rakennuksessa tulee eteen ongelmia, on kunnan niitä luonnollisesti tutkittava ja korjattava riippumatta siitä tuleeko kouluun myös vanjärveläisiä oppilaita tai ei. Voimme käydä yhdessä läpi kaikkea sitä materiaalia mitä kouluista on nyt otettujen näytteiden ym. muodossa olemassa. Kunnan sisäilmaryhmä on olemassa näitä tilanteita varten ja siinä on edustus niin terveysvalvonnan, työsuojelun kuin lääkärinkin muodossa näitä asioita arvioimassa.

Me taasen odotamme vastausta kysymyksiimme ja kommentteihimme, jotka esitimme 6.10.2014:

Tilapalvelun korjausraportit puuttuvat tästä, eli mitä korjauksia on oikeasti tehty ja esim. millä ”homeenpoisto-aineelle” pintoja on käsitelty. Kosteusmittausraportit alapohjasta ja seinärakenteista näyttäisi puuttuvan.

Lisäksi erityishuomiona on se että luokkatilojen huonosti toimiville IV-koneille ei ole tehty mielestäni mitään korjauksia. Kaksi konetta oli ”tiltissä” käydessäni viime viikolla paikanpäällä.

Hämmästyttää myös seikka, että nyt kesällä 2014 on tehty vain VOC-tutkimus suursiivouksen jäljiltä ilman koulun normaalia käyttöä. Eikö muutkin aikaisemmin toteutetut tutkimustoimenpiteet olisi pitänyt suorittaa vastaavalla tavalla kuin 18.4.2013 tehdyssä raportissa on toteutettu. Nyt näistä raporteista ei valitettavasti saa luotettavaa kuvaa korjaustoimenpiteiden vaikuttavuudesta, koska ”korjatun” tilanteen mukaiset seurantaraportit puuttuvat; paine-eromittaus, ilma-määrämittaus, hiilidioksidimittaus, mikrobimittaus jne. Näyttäisi mielestäni siltä, että vain VOC-tutkimus on tehty korjaustoimien jälkeen.

Eli en missään tilanteessa voi näillä raporteilla suositella ”puhtaita” papereita Kirkkoniemen koululle. Jos olen oikein lueskellut esim. eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoja Nummelan koulun home-ongelmasta, niin kunta on saanut siitä moitteita toimiensa riittämättömyydestä.

sekä

Vielä kun tarkemmin luki noita raportteja niin lisäkommenttina 18.4.2013 raportin mukaan ilmanäytteet on otettu koulun hiihtoloman aikana 19.2.2013. MIKSI?

Eihän ilmanäyte tyhjillään olevista tiloista vastaa käyttötilannetta? Tilat olivat mahdollisesti myös silloin siivottu etukäteen, kuten VOC-näytteiden ottotilanteessa 2014 kesäloman aikana.

Raporttien mukaan selvityksiä on tehty 2013 alkaen, ei 2012. Yksi tiedosto on vain päivätty väärin vuodelle 2012.

Laitatko tuon sisäilmatyöryhmän kokousraportin elokuulta ja vastuuhenkilöt päätöksen takana.

« Takaisin