Virheitä ja ongelmia kunnan selvityksessä

Kunnan selvitys sisältää lukuisia laskuvirheitä, jotka muuttavat kaavailtujen säästöjen kokoluokkaa ratkaisevasti: pelkästään Vanjärven ja Jokikunnan kohdalla laskutuista säästöistä on poistettava vähintään 273 500€ sekä lisäksi kaavailtu 202 500€ päiväkodin henkilöstösäästö vaikuttaa todella epätodennäköiseltä.

Luokkakokojen muutokset ja tilantarve laskettu väärin (esikoululaiset jätetty laskematta):

Kunnan esityksessä (sivu 14) on laskettu tulevia luokkakokoja. Laskelmista on kuitenkin jätetty eskarit kokonaan pois. Kun samaa logiikkaa (ei muodosteta yli 25 oppilaan luokkia) käytetään esikoululaisiin, saadaan oikeasti tällainen taulukko:

E 4 ryhmää -> 22 3 ryhmää ka 29,3
1. lk 4 ryhmää 20,7 -> 20,0 3 ryhmää ka 27,0
2. lk 3 ryhmää 18,7 -> 24,7
3. lk 4 ryhmää 23,3 -> 22,0 3 ryhmää ka 29,3
4. lk 3 ryhmää 18,7 -> 24,3
5. lk 4 ryhmää 24,7 -> 23,3 3 ryhmää ka 31

Tarvitaan siis neljä uutta luokkatilaa lasketun kolmen sijaan. Säästöistä ei ole poistettu neljännen 1. lk henkilöstökulujen lisätarvetta. Säästöistä täytyy siis vähentää opettajan palkka 55 000€.

Lisäksi päiväkodin lasten lukumäärä todetaan olevan "noin 30 lasta", vaikka tosiasiassa heitä on 38. Esikoulun lapsimäärästä puhutaan "n. 10", kun heitä on tälläkin hetkellä 13.

Kirkkoniemen laajennusremonttia ei ole huomioitu

Kunnanjohtajan mukaan Kirkkoniemeen tehdään tilat väliseiniä kaatamalla. Pohjapiirrustuksia tarkastelemalla voi todeta, että tarvitaan merkittävä remontti, jotta saataisiin edes välttävällä tasolla olevat tilat aikaiseksi. Esityksessä puuttuu tämän rakennushankkeen kulut, jotka ovat arviolta 60 000€.

Päiväkotiruokailut ja eskarikuljetukset laskettu kahteen kertaan:

Timo Tuomi, 25.9.:

Ruokailujen ja eskarikuljetusten osalta laskelmiin on lipsahtanut ajatusvirhe. Nämä on erehdyksessä vähennetty kahteen kertaan. Eli Vanjärven päiväkodin vuosittainen säästö pienee yhteensä 66 000 euron verran.

Säästöistä vähennettävä kahteen kertaan lasketut kulut päiväkodin ruokailukulut 45 000€ sekä eskarikuljetukset.21 000€, säästöt vähenevät siis laskuvirheen vuoksi yhteensä 66 000€.

Tyhjien kiinteistöjen ylläpitoa ei huomioitu

Peruslämmön ja -huollon ylläpito kahdessa koulukiinteistössä kustantanee ~ 40 000€ vuodessa. Tätä ei ole lainkaan huomioitu selvityksessä, vaan eletään "välittömän myynnin" toiveajattelussa.

Koulukuljetuslaskelmien logiikka täysin virheellinen

Kuljetuskustannus per kuljetuslapsi vuonna 2013 oli Vanjärvellä 2367€ (laskettu kunnan selvityksen sivun 3 tiedoista). Vastaava luku Pappilanpellolla tällä hetkellä 1916€. Kunnan säästöselvityksen mukaan kuitenkin Vanjärven ja Jokikunnan oppilaat jatkossa kuljetettaisiin huomattavasti edullisemmin, kuin tällä hetkellä Pappilanpeltoon huomattavasti lähempää tulevat kuljetuslapset? Matkaa kuitenkin selvästi enemmän. Jos käytetään tuota Pappilanpellon nykyistä kuljetuskustannusta (eikä edes tuota Vanjärven nykyistä kustannusta), saadaan seuraava:

1920€ * 109 oppilasta = 209 000€

Lisäystä nykyisiin kuljetuskustannuksiin (103 000€) on siis ainakin 106 000€, eikä suinkaan ehdotettu 59 000€. Laskettu uusi kustannus on siis kuljetuskustannuksien osalta ainakin 47 000€ suurempi kuin selvityksessä "laskettu".

Mikäli Vanjärven ja Jokikunnan oppilaiden kuljettaminen Pappilanpellolle maksaa saman per kuljetusoppilas kuin nyt Vanjärven ja Jokikunnan kouluihin, niin luvut ovat:

2367€ * 109 oppilasta = 258 003€

Tällöin uusi kustannus olisi 96 000€ suurempi kuin selvityksessä "laskettu".

Tarvikekustannukset katoavat

Timo Tuomi, 25.9.:

Tarvikkeiden osalta säästö voidaan laskea täysimääräiseksi, koska lasten lisäys kirkonkylän ryhmiin on keskimäärin vain n. 1,8 lasta/ryhmä.

Mielenkiintoinen logiikka, eikös? Kyllä me uskomme, että paperia, askartelutarvikkeita ja leluja tarvitaan myös jatkossakin. 5 500€ laskettuja säästöjä ei tässä synny (tai - jos päiväkotien tarvikehankinnoista voidaan säästää, niin eikö se kannata tehdä kautta linjan jokaiseen päiväkotiin, ei vain yhteen lakkautettavaan?).

Vanjärven päiväkodin henkilöstösäästöt erittäin kyseenalaiset

Kunnan omassa selvityksessä todetaan:

Päiväkotiverkon tulevaisuuden tavoitteena on vähentää selvästi tilapäistilojen käyttöä ja lopulta pystyä poistumaan kokonaan niistä. Selvityksen mukaan päiväkotien hoitohenkilöstö on optimaalisella tasolla. Tämän takia merkittävää päiväkotiverkon muuttamistarvetta ei ole lukuun ottamatta em. tilapäistilojen korvaustarvetta.

Kuitenkin selvityksen mukaan tästä "optimaalisesta tasosta" ollaan valmiita ottamaan koko Vanjärven hoitohenkilökunta pois? Muistuttaisin, että Vanjärven päiväkoti on täynnä, lapsia ei mahdu enempää.

Lisäksi Vanhempainillassa 2.9.2014 vanhemmille luvattiin, että lapset siirretään Myrskylänmäen päiväkotiin yhtenä ryhmänä. Tässä uskossa päiväkodin johtaja Sinikka Takala oli vielä maanantaina 29.9.2014 Vanjärven huoltajien kuulemistilaisuudessa. Selvitys kuitenkin pohajutuu ajatukseen, jossa Vanjärven päiväkodin lapset ripotellaan tasaisesti olemassaoleviin ryhmiin:

Vanjärven päiväkodin nykyiset noin 30 lasta voitaisiin sijoittaa kirkonkylän päiväkoteihin, joissa on yhteensä 19 ryhmää. Mikäli lapset sijoitettaisiin tasaisesti kaikkiin näihin ryhmiin, kasvaisi niiden ryhmäkoko n. 1,5 lapsella. Esikoululaisia arvioidaan olevan jatkossa n. 10, jotka myös mahtuvat kirkonkylän esikouluryhmiin.

202 500€ laskettuja henkilöstökulujen säästöjä ei voi mitenkään syntyä, jos Vanjärven päiväkodin ryhmät vain siirretään toimimaan Myrskylänmäelle (kuten vanhemmille on luvattu).

Myös ripottelemalla kaavaillun kokoluokan säästöt näyttävät melko mahdottomilta. Vanjärven päiväkodin lapsimäärä on tällä hetkellä 38 lasta, eikä suinkaan "noin 30 lasta". Lisäksi tiedossa on lapsia, jotka eivät tällä hetkellä mahdu päiväkotiin. Tämä tekee 2 lasta per olemassaoleva ryhmä, eikä suinkaan 1,5 lapsen kasvua per ryhmä. Onko todella niin, että Kirkonkylän jokaisessa 19. päiväkotiryhmässä on tällä hetkellä tilaa 2 lapselle ja että Vanjärven lapset menisivät ikäjakaumansa puolesta juuri nappiin näihin ryhmiin? On naurettavaa edes ajatella, että henkilöstöstä saataisiin moisia säästöjä, ellei sitten lähdetä rikkomaan lakia ylisuurilla ryhmillä.

Koulukuljetuksien todellisia kustannuksia ei ole haluttu edes laskea

Kun keskesteluissa on otettu esille koulukuljetusten järjestämisen haastavuus (sillä kulmalla, että kulut ovat taatusti yli 1500€ / oppilas), on ne sivuutettu toteamuksella "kuljetuskuvio menee täysin uusiksi, ei sitä voida vielä laskea".

Rakennusten todellista kuntoa ei ole selvitetty (vastaanottavissa kouluissa sisäilmaongelmia ja ilmanvaihtolaitteet elinkaarensa päässä)

Kyläkouluista yksinkertaisesti todetaan, että ne ovat käytännössä purkukuntoisia. Tämä on täydellinen emävale. Sen sijaan Vanjärven ja Jokikunnan tuleva 1-2 luokkalaiset vastaanottavaksi suunnitellusta Kirkkoniemen koulusta kunnan tilaama Granlundin selvitys toteaa:

Kirkkoniemen koulussa toimii Pappilanpellon 1-2 luokat. Koulu on rakennettu sotien jälkeen 50-luvulla. Rakennuksessa on ollut pahoja ongelmia sisäilman kanssa, mutta tilanne on rauhtoittunut. Ilmanvaihtolaitteet ovat elinkaarensa päässä. Tilat ovat alun perin olleet lukion käytössä, joten ovat epäkäytännölliset alakoululaisten käyttöön.

Isompien koululaisten sijoituspaikaksi tulevasta Pappilanpellon koulusta selvitys toteaa:

Pappilanpellon koulu edustaa 90-luvun puolivälin rakennuskantaa. Rakennuksessa on esiintynyt joitain sisäilmaongelmia etenkin ilmanvaihdon riittävyyden kanssa. Muuten rakennus on peruskunnossa.

Ylipäätään tällä tasolla isojen kiinteistön pyörittely on naurettavaa. Tutustu vertailuun Vihdin ja Porvoon välillä, millaisen tiedon varassa Vihtiläiset päättäjät ovat verrattuna esim. Porvooseen.

Kyläkoulujen oppilasmäärät säännönmukaisesti virheelliset (ilmeisesti laskettu vanhoilla luvuilla):

  • Vanjärven koulussa tällä hetkellä 52 oppilasta, ei 43 kuten selvityksessä (+9 lasta)
  • Oinasjoen koulussa tällä hetkellä 45 oppilasta, ei 39 kuten selvityksessä (+6 lasta)
  • Vihtijärven koulussa tällä hetkellä 39 oppilasta, ei 45 kuten selvityksessä (-6 lasta)
  • Tervalammen koulussa tällä hetkellä 43 oppilasta, ei 45 kuten selvityksessä (-2 lasta)
  • Jokikunnan koulussa tällä hetkellä 57 oppilasta, ei 59 kuten selvityksessä (-2 lasta)

Oppilasmäärä vaikuttaa hyvin oleellisesti kokonaisuuteen: koulukuljetuksien määrään, vastaanottavan koulun kapasiteettiin (tätä kautta investointipaineisiin), koko selvityksen muihin lukuihin (jotka ilmoitettu keskiarvoina per oppilas).

« Takaisin