Kuntalaisten toimittamat korjaukset kunnan selvitykseen

Kokosimme kaikkien kylien tekemät korjaukset selvityksiin ja ynnäsimme nämä yhteen. Laskelmien mukaan välittömät säästöt ovat 700 000 - 800 000€ odotettua pienemmät. Emme ole saaneet kunnalta vieläkään aitoa kommentia laskelmille saati perusteluja tai taustamateriaalia kunnan luvuille.

Yhteenveto

Jokaisella kylällä on tehty selvityksiä, mitä lähikoulun lakkauttaminen todellisuudessa tarkoittaisi niin kuljetuskustannuksien kuin vastaanottavien koulujen osalta sekä selvittänyt, mitä virheitä tai laiminlyöntejä kunnan selvityksestä löytyy. Tälle sivulle on koottu kunkin kylän toimittamaa materiaalia, sekä kirjoitettu niistä alla oleva kooste. Huomioitavaa on, että kunnalta näihin ei ole saatu käytännössä vieläkään kunnollista palautetta, vaan keskustelu on jäänyt "kylillä tehdyt laskelmat eivät muuta arvioitamme" asteelle. Kunta on myös kieltäytynyt osallistumasta Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:n ehdottamaan yhteisen tilaisuuteen, jossa näitä lukuja olisi katsottu yhdessä.

Toivon, että tutustut tämän sivun materiaaleihin, ja huomaat, ettei näitä lukuja ole "keksitty", vaan aidosti selvitetty. Mikäli luvuissamme on virheitä tai epäselviä ilmaisuja, pyydän, että olette yhteydessä osoitteella antti.peisa@gmail.com, jotta mahdolliset virheet voidaan korjata. Me kuntalaiset haluamme, että päätökset tehdään faktojen pohjalta.

  • Kuljetuskustannukset yli 200 000 euroa suuremmat
  • Henkilöstösäästöt yli 320 000 euroa pienemmät
  • Lakkautettavien koulujen ylläpitokustannukset, varovainen arvio 80 000€
  • Laskuvirhe 66 000€
  • Muita kuluja (tarvikkeita, iltapäiväkerhoja, ruokailu, remontteja...), laskentatavasta riippuen n. 100 000€

Yhteensä välittömät säästöt ovat ainakin noin 700 000 - 800 000 euroa pienemmät, kuin kunnan selvityksessä tällä hetkellä ilmoitetaan. 1,3 miljoonan euron sijaan nyt puhutaan 500 000 - 600 000 euron kokonaisuudesta. Mekin olemme keskittyneet helposti mitattaviin eurolliseen faktoihin, emme lainkaan niihin kaikista tärkeimpiin teemoihin ja heijannaisvaikutuksiin, kuten oppilashuoltoon, sairaanhoitoon, sosiaalihoidon vaikutuksiin tai alueen ja sen asukkaiden sosiaalisiin vaikutuksiin. Jos näitä ryhdyttäisiin selvittämään, uskomme vahvasti, että Vihdin lähikoulujen lakkauttaminen tosiasiallisesti lisää etenkin pitkän aikavälin kokonaiskustannuksia.

Alla kustannuksen nousut on esitelty hyvin tiivistetysti, tarkempaan materiaaliin voit tutustua tämän artikkelin alussa olevista latauslinkeistä.

Koulukuljetukset

Tapaustutkimuksen mukaan koulujen lakkauttamisissa kasvaneet kuljetuskustannukset lasketaan käytännössä aina alakanttiin. Näin on tehty myös Vihdissä ja jokaisen koulun kohdalla.

Lähikoulujen lakkauttamisesta johtuvat koulukuljetusten kustannuksien kasvu on kuntalaisten laskelmien mukaan yli 200 000 euroa suurempi, kuin kunnan oma arvio (148 000€). Yhteensä kuljetuskustannukset tulisivat nousemaan noin 350 000 euroa vuodessa. Toisin sanoen, koulut lakkauttamalla jätämme palkkaamatta 6 tai 7 opettajaa ja käytämme rahat sen sijaan lapsien istuttamiseen autoon kyydissä? Edullista? Lapsen edun mukaista? Terveellistä? Ekologista?

Vanjärvi ja Jokikunta

Kun Lasketaan vastaanottavan koulun taksalla (mikä on kunnalle edullinen, koska kuljetettavat oppilaat tulevatkin kauempaa)

1920€ * 109 oppilasta = 209 000€
Esityksessä 162 000€, erotus 47 000€

Oinasjoki

Lasketaan kunnan keskiarvoa huomattavasti edullisemmalla 1500€ / oppilas, jota selvitys tuntui käyttävän ns. "perustaksana", eikä kunnan ehdottamalla 750€ bussikortilla. Selvityksessä lapset oli suunniteltu bussipysäkille porintien varteen, mutta tämä vaihtoehto on kumottu jo useaan kertaan kunnan virkamiesten toimesta (viimeksi Marjo Ojajärvi, Vihdin uutiset, 3.10. sekä Oinasjoen huoltajien kuulemistilaisuudessa).

1500€ * 45 oppilasta = 67 500€
Esityksessä 25 000€, erotus 42 500€

Vihtijärvi

Laskentaexcelin voi ladata tästä. Sen perusteella kuljetuskustannukset nousisivat kunnan esityksestä vielä 47 000€

Tervalampi

Kuljetusoppilaita nyt 15, lakkautuksen jälkeen 43

Laskennallinen kuljetuskustannusten kasvu 76 533€
Ei 26 000€, niinkuin selvityksessä on laskettu

Luokkakoot ja tilantarve vastaanottavissa kouluissa

Kunnan selvityksen luokkakoot oli laskettu pitkälti virheellisin tiedoin (vääriä oppilasmääriä). Lisäksi useaan kohtaan todetaan: ”Mikäli henkilöstöä tarvitaan lisää vastaanottavissa kouluissa, tämä säästö pienenee.”. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että kyllä, henkilöstöä tarvitaan myös vastaanottavissa kouluissa:

Vanjärvi ja Jokikunta Pappilanpellolle => 1 opettaja enemmän kuin arvioitu (55 000€)
Oinasjoki Kuoppanummeen => 2 opettajaa enemmän kuin arvioitu (110 000€)
Vihtijärvi Haimooseen => 1 opettaja enemmän kuin arvioitu (55 000€)

Henkilöstökulujen osalta säästöt tulisivat olemaan varmuudellakin 220 000€ pienemmät, kuin selvityksessä on kaavailtu. Näilläkin tarkennuksilla ryhmäkoot kasvavat merkittävästi.

Lisäksi selvityksessä oletetaan, että Vanjärven päiväkodin kaikki 38 lasta mahtuvat kirkonkylän nykyisiin 19 ryhmään ilman yhtäkään hoitajaa. Tämä tarkoittaa, että nykyisissä kirkonkylän ryhmissä on jokaisessa tilaa kahdelle lapselle. Arvioimme, että Vanjärven päiväkodin kohdalla on mahdollista parhaassakin tapauksessa päästä noin 100 000€ säästöihin (yksi hoitaja sekä kaksi muuta työntekijää). Tämä on 100 000€ vähemmän säästöä, kuin kunnan selvityksessä.

Ylläpitokustannukset lakkautetuissa koulurakennuksissa

Kunta ei ole laskenut lainkaan ylläpitokustannuksia lakkautettaviin kouluihin. Maltillinen arvio tyhjän koulukiinteistön ylläpidosta on 20 000€. Vihtijärven koulukiinteistöstä kunnalla on vuokrasopimus vuoteen 2019 asti, joka kunnan selvityksessä on huomioitu. Muiden koulujen osalta ylläpitokustannusta tulisi yhteensä 80 000€ / vuosi, kunnes kiinteistöt joko saadaan myytyä tai puretaan.

Kunnan myöntämä laskuvirhe

66 000€ euron laskentavirhe, jossa Vanjärven päiväkotiruokailut ja eskarikuljetukset on laskettu kahteen kertaan.

Muita kuluja

  • Vanjärven päiväkotilasten tarviketarpeet poistuvat: 5500€
  • Oinasjoen vanhempainyhdistyksen järjestämä iltapäiväkerho 15 000€
  • Vihtijärvelle jäävän päiväkodin ruokakuljetusten kasvu 20 000€ (tällä hetkellä ruoka kuljetetaan 2 kertaa viikossa, koska ruokaa voidaan säilöä koulun kylmiössä)
  • Kirkkoniemen laajennusremontti 60 000€

Yllä esitetyt kulut tiivistetysti - tarkemmat laskut ja perustelut löytyvät kunkin kylän toimittamasta materiaalista.

« Takaisin